Educació Primària

ALGUNES PROPOSTES AMB ANGLES.

L’angle pot ser entès com la prat del pla compresa entre dues semirectes que tenen un origen comú anomenat vèrtex de l’angle. Els angles també poden estar definits sobre superfícies planes. En aquest cas els angles estaran mesurant l’espai comprés entre dos semiplans que tenen un origen comú que és una recta. La mesura dels angles podrà

PROPOSTES PER RECORDAR LES TAULES DE MULTIPLICAR

Abans d’oferir diferents recursos per construir i anar recordant les taules de multiplicar basant-me en la comprensió i posterior memorització, voldria expressar que m’oposo al fet que els infants iniciïn la seva comprensió de l’operació de la multiplicació a través de la memorització de les taules de multiplicar (descontextualitzades de tota realitat, on la memòria

JOC DELS DAUS AMB MONEDES

  Cada infant tira els quatre daus on apareixen en les seves cares euros i cèntims i suma el total de diners que obté amb la totalitat dels quatre daus. Una vegada coneix l’import disponible de la tirada agafarà del centre de la taula tots els productes que podria comprar amb el seu import.  

ESCRIC I LLEGEIXO FRASES MATEMÀTIQUES

Ja en l’etapa d’educació infantil he reflexionat sobre l’escriptura i la lectura de frases matemàtiques. On els infants que reconeixen els símbols que representen les diferents quantitats (grafies dels nombres del 0-9), els símbols  que representen algunes de les transformacions de les quantitats (grafies de les operacions de +, com a concepte d’afegir, avançar, passar

PISTES PER ENDEVINAR EL NÚMERO TRIAT.

Aquesta proposta me la van comentar els mestres de Cicle Mitjà i Superior de l’Escola Ribatallada de Sabadell. Realment és una idea molt bona que posa de manifest la comprensió dels infants envers conceptes matemàtics com ara els múltiples i divisors, els nombres primers, i parells i senars. Evidentment anterior aquesta proposta haurem hagut d’acompanyar

PISTES MUSICALS PER DESCOBRIR EL NÚMERO TRIAT (ENTERS)

  Per portar a terme aquesta divertida proposta necessitaràs els nombres llargs Montessori, el material de representació de la base 10 i quatre instruments, de percussió, que donaran so a la quantitat d’unitats, desenes, centenes i unitats de miler que constituiran el nombre triat. Es una proposta per jugar en grupet de 4- 6 infants.

PISTES MUSICALS PER DESCOBRIR EL NÚMERO TRIAT (DECIMALS)

Per portar a terme aquesta divertida proposta necessitaràs els nombres llargs Montessori dels decimals, el material de representació de la base 10 o les estampetes Montessori de decimals i quatre instruments, de percussió, que donaran so a la quantitat d’unitats, dècimes, centèsimes i mil·lèsimes que constituiran el nombre triat. Es una proposta per jugar en

PRESENTANT-LOS EL NOSTRE SISTEMA NUMÈRIC. LA BASE 10

Els infants han anat assentant el seu comptatge tot ampliant la memorització de la sèrie numèrica passant pels típics “dideus” i “vint-i-deus”... En aquests moments es va consolidant una imatge numèrica de les quantitats superiors al 9 totalment unitària. Imaginaran el vint-i-tres com una pila d’unitats més petita que la que forma el cinquanta-quatre però

RECURSOS QUE ENS OFEREIX EL GEOPLÀ

  El geoplà és un dels materials que més acostumo a trobar a les escoles que visito al llarg del curs, així que voldria compartir amb vosaltres propostes que jo plantejo als infants per a que us puguin servir d’inspiració en el vostre dia a dia. El geoplà associat a les seves gomes elàstiques de

QUIN SÍMBOL FALTA EN AQUESTA FRASE MATEMÀTICA?

  Amb aquesta senzilla proposta podem observar si els infants entenen el tipus de transformació que ofereix a un quantitat donada les diferents operacions numèriques. Oferim diferents frases matemàtiques i una col·lecció de pinces on he pirografiat els símbols matemàtics de la suma, la resta, la multiplicació i la divisió. Els nens i les nenes