Classificació
Per fer classificacions pots emprar els blocs lògics, les pinces de colors i les etiquetes.
Amb la classificació convidem els nens i nenes a observar no dos objectes sinó molts objectes alhora, amb la consigna de posar junts els que tenen el mateix… (color, gruix, mida, etc.)
Activitat 1
Tria i posa dins del cercle fet amb una corda els objectes que són de color blau.
Aquesta condició o qualsevol que trieu la podeu indicar amb les etiquetes corresponents.
Es pot jugar amb més d’una etiqueta alhora o amb dos cercles diferenciats.

 

 
Activitat 2
 
Un nen tanca els ulls la resta agrupa els elements tenint en compte l’etiqueta color groc, és a dir, posen a dins del cercle tots els objectes que són grocs i deixen tots els altres fora del cercle
 
Es treu l’etiqueta del seu lloc i es dóna permís al nen perquè obri els ulls (o s’apropi a la taula).  
Se li pot dir “hem reunit els objectes i portaven una etiqueta, però ha vingut un vent molt fort i l’ha fet volar. Però segur que és una d’aquestes. La sabries trobar?

 

Activitat 3

 

 

 

Aquesta vegada podem fer servir les etiquetes de la negació: no blava.  ….
I a jugar de la mateixa manera que en l’activitat 1.
Aquesta condició és molt més complexa que l’anterior és possible que provoqui certa confusió de bon principi. Si el nen o la nena no ho entén no insistim encara no està en aquest moment maduratiu.
Activitat 4
Una nena estén totes les peces i amaga una quan la resta no mira.
Els altres jugadors fan preguntes per endevinar quina és la peça que falta.
            És groga?
            És gruixuda?
La nena només pot respondre amb un “sí” o un “no”.

 

Activitat 5
Un jugador demana que es trobi una peça que reuneixi les condicions que indicarà amb les etiquetes.
            Color blau
            Gruixuda
            Gran
O emprant alguna negació: color blau i no petita