Video 8: Operació amb material de representació de la base 10 ” La Multiplicació I i el pas a l’abstracció”