Geometria Primària

PLÀNOLS I ESCALES

L’escala és aquella pista que ens orienta per descobrir la proporció entre el dibuix (representació) i la realitat. Les escales poden servir per disminuir la realitat i que es pugui representar sobre un pla (dibuix, plànol, mapa, imatge...) o volum (escultura, maqueta...) concret; o bé per augmentar la realitat i que es pugui apreciar a

CONSTRUYE UNA CASA (JEGRO)

  Un material que a través de la representació d’un plànol (a mida real de les peces del joc) planteja el repte de col·locar sobre el pla, les parets, finestres, mobiliari i la distribució d’un menjadors concret. El plànol mostra els diferents elements amb tota una simbologia que és identificada per l’infant gràcies a una

SCHATTEN-BAUSPIEL (DUSYMA)

Tres projeccions d’una estructura feta amb blocs de fusta de diferents mides i formes és la proposta que ofereix aquest material de geometria (pel meu parer extraordinari).   Lateral, frontal i base. Son les tres projeccions que ofereix el material.       Aquestes es presenten amb una quadrícula de base que ajuda a seleccionar la

LA ILLETA D’EDIFICIS

Aquesta proposta molt interessant des del punt de vista geomètric és molt senzilla d’elaborar  i  li podreu treure més partit als vostres policubs. Una inspiració treta del museu de les matemàtiques de Cornellà (Visita molt recomanable). Haureu de preparar-vos “edificis” de diferents alçades emprant els policubs. Us caldrà tres edificis de tres plantes, tres edificis

DESCRIVINT L’ESPAI

Aquesta entrada pretén ser l’evolució de la proposta expressada a Educació Infantil  dins de l’apartat de geometria “Posició espacial del menjador i la família”. Emprarem el mateix material que en la proposta esmentada: mobles de fusta, personatges i les fotografies emmarcades. Es juga aquesta vegada en parelles. Un jugador/a tindrà tots els elements enfront d’ell/a

FOREST VIEW

    És uns delicades de material de fusta inspirat amb la talla de les figures de fusta i els tints naturals de la pedagogia Waldorf. Quan el vaig veure a Pulula per primera vegada em va enamorar al instant... tant la presentació com la proposta d’activitat que planteja. (És un material car però molt

PROPOSTES DE VISTES AMB POLICUBS

Aquesta proposta ofereix als infants la representació d’una senzilla construcció des de cinc vistes diferents.   Oferirem a cada nena i nen 7 policubs de colors i els proposarem que facin una senzilla construcció que es pugui sostenir sobre una base de manera vertical. Els explicarem que hauran de situar al costat de la construcció

JOCS DE TAULA QUE OFEREIXEN REPTES DE GEOMETRIA AMB LÍNIES

    Gato y Ratón de SMART GAME Aquest és un joc comercialitzat que desenvolupa el pensament lògic (5 - 99 anys orientatiu). El joc demana que es situïn les 9 peces per construir els camins que connectin les icones segons indica la fitxa del repte escollit. Cada repte té la seva autocorrecció (interessant ja

POSICIÓ ESPACIAL DEL MENJADOR DE LA CASETA DE NINES

Aquest és un material inspirat en el joc que ofereix la casa Nathan “Atelier topològic 1,2”. (Us ho deixo anotat per si algú prefereix recórrer a la proposta comercial)   Caldrà que us compreu els mobles de fusta d’una de les habitacions de la casa de nines. Jo tinc el menjador, però podeu comprar la

RECOMANACIÓ BIBLIOGRAFIA INTERESSANT GEOMETRIA.

  Us recomano que llegiu i aprofiteu les activitats i materials presentats en Els Dossiers de la Maria Antònia Canals. En ells podreu trobar una descripció evolutiva del procés de desplegament geomètric explicat de forma entendora i molt engrescadora... amb un munt de reflexions i idees genials per acompanyar als infants.     Nº 105