Numeració i Càlcul Primària

PISTES MUSICALS PER DESCOBRIR EL NÚMERO TRIAT (ENTERS)

  Per portar a terme aquesta divertida proposta necessitaràs els nombres llargs Montessori, el material de representació de la base 10 i quatre instruments, de percussió, que donaran so a la quantitat d’unitats, desenes, centenes i unitats de miler que constituiran el nombre triat. Es una proposta per jugar en grupet de 4- 6 infants.

PISTES MUSICALS PER DESCOBRIR EL NÚMERO TRIAT (DECIMALS)

Per portar a terme aquesta divertida proposta necessitaràs els nombres llargs Montessori dels decimals, el material de representació de la base 10 o les estampetes Montessori de decimals i quatre instruments, de percussió, que donaran so a la quantitat d’unitats, dècimes, centèsimes i mil·lèsimes que constituiran el nombre triat. Es una proposta per jugar en

PRESENTANT-LOS EL NOSTRE SISTEMA NUMÈRIC. LA BASE 10

Els infants han anat assentant el seu comptatge tot ampliant la memorització de la sèrie numèrica passant pels típics “dideus” i “vint-i-deus”... En aquests moments es va consolidant una imatge numèrica de les quantitats superiors al 9 totalment unitària. Imaginaran el vint-i-tres com una pila d’unitats més petita que la que forma el cinquanta-quatre però

QUIN SÍMBOL FALTA EN AQUESTA FRASE MATEMÀTICA?

  Amb aquesta senzilla proposta podem observar si els infants entenen el tipus de transformació que ofereix a un quantitat donada les diferents operacions numèriques. Oferim diferents frases matemàtiques i una col·lecció de pinces on he pirografiat els símbols matemàtics de la suma, la resta, la multiplicació i la divisió. Els nens i les nenes

LA RECTA NUMÈRICA: GELATS PLENS DE GUSTOS

  L’ordre dels nombres en la recta numèrica és una de les capacitats que es despleguen en l’etapa de cicle inicial. Donat un nombre... saber quins nombres estan per sota (designen valors més petits) i per sobre (designen valors més alts) de forma lineal i ordenada, serà un recurs pels infants per al seu càlcul