Numeració i Càlcul Primària

CODI SECRET AMB NOMBRES DECIMALS

Aquesta és una proposta elaborada per a oferir vivències de transformació (operació de suma i resta) amb nombres decimals. En funció del nivell d’abstracció que tinguin els infants envers aquests nombres, acompanyarem la proposta amb el material de Representació de la Base 10 (permet visualitzar la quantitat de cada ordre i les proporcions entre aquests

NÚMEROS GRANS, GRANS, GRANS…

Amb el material de representació de la base 10 els nens i les nenes viuen des del tacte, el pes i les formes les quantitats de qualsevol nombre del 1 al 9.999. S’emocionen i es sorprenen muntant-los i sostenint-los entre les seves mans... d’aquesta manera el nombre va construint imatges dins seu

PROPOSTES PER RECORDAR LES TAULES DE MULTIPLICAR

Abans d’oferir diferents recursos per construir i anar recordant les taules de multiplicar basant-me en la comprensió i posterior memorització, voldria expressar que m’oposo al fet que els infants iniciïn la seva comprensió de l’operació de la multiplicació a través de la memorització de les taules de multiplicar (descontextualitzades de tota realitat, on la memòria

ESCRIC I LLEGEIXO FRASES MATEMÀTIQUES

Ja en l’etapa d’educació infantil he reflexionat sobre l’escriptura i la lectura de frases matemàtiques. On els infants que reconeixen els símbols que representen les diferents quantitats (grafies dels nombres del 0-9), els símbols  que representen algunes de les transformacions de les quantitats (grafies de les operacions de +, com a concepte d’afegir, avançar, passar

PISTES PER ENDEVINAR EL NÚMERO TRIAT.

Aquesta proposta me la van comentar els mestres de Cicle Mitjà i Superior de l’Escola Ribatallada de Sabadell. Realment és una idea molt bona que posa de manifest la comprensió dels infants envers conceptes matemàtics com ara els múltiples i divisors, els nombres primers, i parells i senars. Evidentment anterior aquesta proposta haurem hagut d’acompanyar

PISTES MUSICALS PER DESCOBRIR EL NÚMERO TRIAT (ENTERS)

  Per portar a terme aquesta divertida proposta necessitaràs els nombres llargs Montessori, el material de representació de la base 10 i quatre instruments, de percussió, que donaran so a la quantitat d’unitats, desenes, centenes i unitats de miler que constituiran el nombre triat. Es una proposta per jugar en grupet de 4- 6 infants.

PISTES MUSICALS PER DESCOBRIR EL NÚMERO TRIAT (DECIMALS)

Per portar a terme aquesta divertida proposta necessitaràs els nombres llargs Montessori dels decimals, el material de representació de la base 10 o les estampetes Montessori de decimals i quatre instruments, de percussió, que donaran so a la quantitat d’unitats, dècimes, centèsimes i mil·lèsimes que constituiran el nombre triat. Es una proposta per jugar en

PRESENTANT-LOS EL NOSTRE SISTEMA NUMÈRIC. LA BASE 10

Els infants han anat assentant el seu comptatge tot ampliant la memorització de la sèrie numèrica passant pels típics “dideus” i “vint-i-deus”... En aquests moments es va consolidant una imatge numèrica de les quantitats superiors al 9 totalment unitària. Imaginaran el vint-i-tres com una pila d’unitats més petita que la que forma el cinquanta-quatre però

QUIN SÍMBOL FALTA EN AQUESTA FRASE MATEMÀTICA?

  Amb aquesta senzilla proposta podem observar si els infants entenen el tipus de transformació que ofereix a un quantitat donada les diferents operacions numèriques. Oferim diferents frases matemàtiques i una col·lecció de pinces on he pirografiat els símbols matemàtics de la suma, la resta, la multiplicació i la divisió. Els nens i les nenes