Espai Pedagògic

Possibles materials i jocs per cuidar el món matemàtic des de casa

Com resulta del tot evident, els nostres infants no despleguen en exclusivitat la seva capacitat, habilitats i estima envers l’ampli món matemàtics dins de les parets de l’escola. L’activitat del dia a dia, els entorns rics en vivències sensibles a la seva “mida” representen reptes per assolir, pràctica per a fiançar, models on projectar desitjos,

EL PAS A L’ABSTRACCIÓ…

Cada dia més i més escoles s’il·lusionen, estudien i dediquen moltes hores de formació, documentació, reflexió i treball fora de l’horari lectiu reformulant la manera en que estan mostrant el món matemàtic i el desplegament de les habilitats cognitives dels infants per a resoldre els reptes que aquest els ofereix. Fins fa quatre dies a

Article “UNA ASSIGNATURA PENDENT”

La majoria de nosaltres  hem set infants que, al llarg de l’educació primària, se’ns va oferir un aprenentatge matemàtic basat en el consum i memorització de mecàniques que ens oferien la màgia d’arribar a el resultat correcte de quatre algoritmes concrets, la suma, la resta, la multiplicació i la divisió.D’avant d’aquesta gran incomprensió i prenent

FETS AMB LES MANS D’UN ADULT PER A LES MANS D’UN NEN

Els materials que oferim als nens i a les nenes estan fets manualment i procurant emprar materials nobles com ara la fusta, teixits, papers, cartrons, cordes... La cura i amor envers l’elaboració de tots els materials és molt important ja que resta impresa en tots els detalls i peces que el nen o la nena

QUÈ SÓN ELS MATERIALS DIDÀCTICS?

 La vida està plena de situacions matemàtiques les quals arriben als nostres infants oferint-los situacions on podran construir coneixements matemàtics i fiançar determinades habilitats matemàtiques. Aquestes situacions són en la majoria dels casos incontrolables i irrepetibles un nombre il·limitat de vegades, estan sotmeses al moment present. És per aquest motiu que els materials estructurat són

COM HO FARAN ELS NENS I LES NENES SI NO ELS OFERIM UNA MECÀNICA?

Estem davant d’un camí ple de sorpreses i amb una traça totalment personal per cada nen o nena. Per arribar a la comprensió d’un concepte hi ha nens que hi destinen un gran nombre d’exploracions i repeticions d’una mateixa vivència i d’altres que ho fan de manera automàtica. El temps doncs no pot ser un

EL PAPER DE L’ADULT ACOMPANYANT

Per acompanyar el procés natural dels nens en aquest camp, és convenient observar i pensar sobre les diferents passes que realitzen les nenes i els nens  i familiaritzar-nos amb els recursos que gaudim (tant pel que respecta a situacions quotidianes com pel que fa als materials específicament construïts o que calgui inventar per a cadascuna