Aquesta és una proposta elaborada per a oferir vivències de transformació (operació de suma i resta) amb nombres decimals.

En funció del nivell d’abstracció que tinguin els infants envers aquests nombres, acompanyarem la proposta amb el material de Representació de la Base 10 (permet visualitzar la quantitat de cada ordre i les proporcions entre aquests tot prenent la unitat de miler com a unitat, la centena com a dècima, la desena com a centèsima i la unitat com a mil·lèsima), amb les Estampetes Montessori dels decimals o sense material concret.

La proposta ofereix unes tires de paper on els nens i nenes veuen escrit un nombre decimal el qual representa el seu punt de partida, seguit d’uns gomets de colors, els quals ofereixen canvis al nombre inicial fins a descobrir el nombre decimal ocult.

Els nombre inicial serà representat amb el Material de Representació de la Base 10 o les Estampetes Montessori, en el cas que l’infant encara no hagi arribat a l’abstracció d’aquestes quantitats i realitzarà les transformacions que plantegen els gomets de colors de la tira de paper.

Fons de paper verd planteja operació de suma (afegir)

Cada gomet blau pastel demana afegir una dècima a la quantitat inicial, cada gomet vermell pastel demana afegir una centèsima a la quantitat  inicial i cada gomet verd pastel demana afegir una mil·lèsima a la quantitat inicial.

En cas que es reuneixi un grup de deu elements del mateix ordre caldrà canviar-los per una “unitat” de l’ordre superior (per exemple, deu mil·lèsimes seran canviades per una centèsima).

Fons de paper rosa planteja operació de resta (treure)

Cada gomet blau pastel demana treure una dècima de la quantitat inicial, cada gomet vermell pastel demana treure una centèsima a la quantitat inicial i cada gomet verd pastel demana treure una mil·lèsima a la quantitat inicial.

En cas que faltin elements d’un ordre concret caldrà canviar un element de l’ordre superior per deu elements de l’ordre inferior (per exemple, un dècima pot ser canviada per deu centèsimes)

Una vegada afegits o trets tots els elements i fetes les transformacions pertinents els nens i nenes podran anotar al final de la tira l’escriptura numèrica de la quantitat obtinguda.

Es podria relacionar la quantitat final descoberta amb un temps a fixar en un cronòmetre, amb un valors amb euros i cèntims, amb una longitud concreta sobre un paper… Afegint aquest repte final a la proposta l’estem contextualitzant. Tot oferint vivències que permeten als infants visualitzar el món decimal en el món real on els nombres decimals s’omplen de significat.