CUBS DE FUSTA PER REPRESENTAR REALITATS.


Pel simple fet que els infants comparteixen ambients o classes amb molts altres nens i nenes, moltes vegades conviuen realitats, opinions diferents i iguals entre ells i elles.
Una manera senzilla i entenedora d’observar aquestes diferències, igualtats i quantitats de variables és emprant l’estadística.
Per fer servir aquest recurs és interessant teniu un cabàs amb tants cubs de fusta com infants hi hagi a l’ambient o classe. Aquests poden estar personalitzats (cada nena i nena té el seu) o mantenir-los neutres (tots són de tots).
Dins del cabàs i tindrem uns cèrcols de colors i paperets per anotar o dibuixar el que calgui…
Davant qualsevol situació que volem representar traurem el material.
Alguns exemples de representacions podrien ser:
          Quants germans té cada nena i nen de l’Ambient.
          A qui se li ha caigut alguna dent.
          Un conflicte amb possibles solucions.
          Quina sortida els agrada més.
          Decidir una norma d’un joc.
        Un llarg etc. que us recomano que siguin sempre interessos reals del grup que reben una resposta a través de l’anàlisi de la realitat del grup.
Una vegada plantejada la pregunta. Identificarem les diferents solucions fent dibuixos, escrivint una paraula en un paperet que situarem davant d’un cèrcol. (farem servir tants paperets i cèrcols com variables es plantegin).
Cada infant haurà d’apilar el seu cub en la resposta que el o la representi. D’aquesta manera s’aniran formant unes columnes que aniran progressivament creixent en alçada a mesura que els nens i les nenes vagin expressant-se (votant). Tindrem davant dels nostres ulls un diagrama de barres amb volum

 

Quan tots/es s’hagin expressat podrem observar i parlar de la realitat del grup envers la situació analitzada.
          On hi ha més cubs?
          On hi ha menys o cap cub?
          Quines opcions han quedat empatades?
          Quants cubs hi ha en cada opció?
          Què podem pensar al veure aquesta representació?

 

Quan els infants observen i valoren com d’útil els serveix aquest anàlisis no us sorprendrà que ells i elles proposin aquesta eina per observar i resoldre dubtes que sorgeixen de forma puntual en el seu dia a dia.