Per acompanyar el procés natural dels nens en aquest camp, és convenient observar i pensar sobre les diferents passes que realitzen les nenes i els nens  i familiaritzar-nos amb els recursos que gaudim (tant pel que respecta a situacions quotidianes com pel que fa als materials específicament construïts o que calgui inventar per a cadascuna d’aquestes situacions). Al llarg d’aquest procés l’adult ofereix les situacions i els materials matemàtics i el nen o la nena observa, pensa, manipula, investiga i treu conclusions que comparteix amb l’adult retroalimentant la nova situació que podrà oferir-li per permetre que l’espiral de la construcció del coneixement matemàtic no deixi de créixer.