Ja en l’etapa d’educació infantil he reflexionat sobre l’escriptura i la lectura de frases matemàtiques. On els infants que reconeixen els símbols que representen les diferents quantitats (grafies dels nombres del 0-9), els símbols  que representen algunes de les transformacions de les quantitats (grafies de les operacions de +, com a concepte d’afegir, avançar, passar a tenir una quantitat més…  i de , com a concepte de treure, eliminar, perdre, retrocedir…) i el símbol que ens anuncia un resultat final o el punt d’equilibri d’una balança entre dos plats que es sostenen l’operació per una banda i una quantitat per l’altra (=) ; i mostren el seu interès i alegria per llegir i escriure frases matemàtiques tot combinant tots els símbols que saben codificar i descodificar…. aquests infants hauran set acompanyats per l’adult sensible aquest procés amb propostes i investigacions numèriques.

 

 

Si us interessa aprofundir més sobre aquest punt dins de l’educació infantil o per aquells infants que en la seva etapa 3-6 no van mostrar interès per la lectura i escriptura matemàtica i que la manifesten en la seva etapa de primària… Podeu llegir les meves reflexions en l’apartat d’Educació Infantil/Numeració i càlcul/ Investigacions matemàtiques.
En l’etapa d’educació primària on l’infant prendrà consciència amb materials i propostes de l’estructura de les quantitats en base 10 i reconeixerà noves transformacions de quantitats passarà a llegir i escriure frases referents a nombres enters més grans i amb operacions més diverses (consolidant el seu concepte de X com a vegades que repeteixo una quantitat concreta i la :com a repartició. Sempre que ens referim a nombres enters).
Els infants llegiran i escriuran les operacions, frases matemàtiques, amb molta més facilitat si aquestes es presenten en horitzontal, fent-ho d’esquerra a dreta igual que ho fan amb la lectura i escriptura de sons per generar paraules o amb la lectura i escriptura de notes amb ritmes per generar música.
Aquesta lectura conscient de les frases matemàtiques pretén oferir comprensió profunda als significats de les operacions. Vinculant aquestes operacions a realitats properes i significatives pels infants.
Quan un infant llegeix “Tres vegades la quantitat 234 és igual a 702” ….
3X234=702
… hauria de poder generar una imatge propera que dones significat a la frase. A què deu fer referència aquesta frase? Pot ser algú s’ha preguntat que si en una caixa de Lego hi ha 234 peces i en té tres de complertes. Quantes peces disposarà per a fer construccions i compartir-les amb els altres nens i nenes de l’Ambient.
Els adults, mestres i educadors/es, hem parlat i parlem molt sobre la comprensió lectora de textos. S’acostuma a dir…
“Llegeix amb fluïdesa i claredat però no entenen el que llegeixen”
… això ens amoïna i ens ocupa. Però per què la lectura i escriptura de frases matemàtiques no acostuma a ser observada amb la mateixa atenció i anàlisis? Opino que els famosos algoritmes escrits en vertical allunya l’infant i al mestre de ser vistos com autèntiques frases matemàtiques plenes de significat.
L’infant percep la suma com dos nombres que es situen un sobre l’altre amb una creueta a l’esquerra i una línia horitzontal fent-los de terra. En vista d’aquesta representació, sense més anàlisi uns motivats i d’altres fastiguejats, comencen a aplicar una mecànica que els permet anar trobant els dígits que van escrivint de dreta a esquerra fins que acaben el procés. Normalment la coherència del resultat no és gaire analitzada per l’infant, sobre tot si l’algoritme no ha estat donat dins d’un context de problema, trobant-se aquests en una fitxa o llibre on es planteja la resolució de sis sumes diferents.
Quan l’adult anuncia que alguna suma és incorrecte alguns et miren i diuen “és que surt això…”
La meva percepció em fa reflexionar i opinar que hem d’acompanyar els infants envers la capacitat d’escriure i llegir amb comprensió les operacions matemàtiques.
Així doncs direm…
 
Sumes
324+372=______  “Aquí diu o has escrit… Si a la quantitat 372 li afegim la quantitat 372 quin total obtindrem? És una frase que ens ofereix un repte numèric a descobrir. En funció de l’estadi maduratiu de cada infant el resoldrà amb una calculadora, amb material concret, sobre el paper o mentalment emprant algoritmes propis”

 

 

231+____ =442 “Aquí diu o has escrit… Quina quantitat li he d’afegir a la quantitat 231 per aconseguir un total de 442?. És una frase que ens ofereix un repte numèric a descobrir.” ”En funció de l’estadi maduratiu de cada infant el resoldrà amb una calculadora, amb material concret, sobre el paper o mentalment emprant algoritmes propis”
Aquesta frase s’associa a moltes situacions de diferència tipus…
Avui és dia 3 i el meu aniversari és el 27 d’aquest més. Quants dies falten pel meu aniversari?
En Pere té 6 anys i en Manel 48. Quants anys té en Manel més que en Pere?
… els infants les perceben com a suma i així les volen resoldre. Nosaltres no els direm que s’equivoca i que cal que faci una resta (tot aïllant-los la incògnita), ja que aquesta intervenció confon l’infant que pensava que entenia que era una suma i una resta. La nostra actitud serà d’acompanyar-los a l’escriptura de la frase anteriorment descrita.
Segurament si l’infant que es pregunta el dia 3 de gener quants dies falten pel seu aniversari que és el 27 de maig l’adult no tindrà cap dubte que la solució la trobarà sumant no???
 
Restes
324-231= _____ “Aquí diu o has escrit… Si a la quantitat 324 li trèiem una part d’ella 231 quina quantitat ens quedarà? És una frase que ens ofereix un repte numèric a descobrir”. ”En funció de l’estadi maduratiu de cada infant el resoldrà amb una calculadora, amb material concret, sobre el paper o mentalment emprant algoritmes propis”
237-_____ =16  “Aquí diu o has escrit… Quina quantitat li hem de treure a la quantitat existent 237 per quedar-nos amb una quantitat de 16 ?. És una frase que ens ofereix un repte numèric a descobrir.” ”En funció de l’estadi maduratiu de cada infant el resoldrà amb una calculadora, amb material concret, sobre el paper o mentalment emprant algoritmes propis”
Aquesta frase s’associa a moltes situacions de diferència tipus…
Avui és dia 27 i el meu aniversari va ser el dia 3. Quants dies han passat des del meu aniversari?
En Pere té 48 anys i en Manel 6. Quants anys té en Manel menys que en Pere?
He fet servir les mateixes frases per poder afirmar que una diferència es traduirà en una frase on aparegui el símbol de la suma o de la resta en funció del sentit des d’on es miri. Veure la diferència des d’aquest enfoc, segons el meu punt de vista, empodera el raonament dels nens i les nenes.
Multiplicació
3×134= _____  “Aquí diu o has escrit… Si repetim 3 vegades la quantitat 134 quina quantitat obtindrem?. És una frase que ens ofereix un repte numèric a descobrir.” ”En funció de l’estadi maduratiu de cada infant el resoldrà amb una calculadora, amb material concret, sobre el paper o mentalment emprant algoritmes propis”
Divisió
3096:3=_____ “Aquí diu o has escrit… Si reparteixo la quantitat 3096 entre tres persones, columnes, cistells… Quina quantitat li tocarà a cada persona, columna, cistell…?. És una frase que ens ofereix un repte numèric a descobrir”. ”En funció de l’estadi maduratiu de cada infant el resoldrà amb una calculadora, amb material concret, sobre el paper o mentalment emprant algoritmes propis”

 

125:____=25  “Aquí diu o has escrit… Amb quantes persones, columnes, cistells has de repartir la quantitat 125 per què a cada persona, columna, cistell… li toqui una quantitat de 25?. És una frase que ens ofereix un repte numèric a descobrir”. ”En funció de l’estadi maduratiu de cada infant el resoldrà amb una calculadora, amb material concret, sobre el paper o mentalment emprant algoritmes propis”
Quan els infants es senten capaços de llegir i escriure les seves operacions per desvetllar dubtes o curiositats que ells tenen i els oferim la possibilitat que les resolguin emprant calculadores, material, paper o el cap… Et passen regalets com aquest…
“Mare ja se que he viscut 89 mesos i l’avi 760 mesos” ho diu una nena amb una calculadora a la mà. “A sí? Com ho has fet? Què li has demanat a la calculadora que et calculés?” “He escrit 7 vegades 12 mesos hi he vist que tinc 84 mesos, però com ara estem a Setembre i jo vaig néixer el mes de maig, han passat 5 mesos més i els he sumat als 84. El total meu de mesos és 89. Quants no? “ i riu tot continuant prement tecles de la calculadora en el silenci dels seus pensaments.