Els materials que oferim als nens i a les nenes estan fets manualment i procurant emprar materials nobles com ara la fusta, teixits, papers, cartrons, cordes… La cura i amor envers l’elaboració de tots els materials és molt important ja que resta impresa en tots els detalls i peces que el nen o la nena manipularà en la seva investigació. 

Al mercat hi ha actualment moltes cases i webs comercials que ens ofereixen materials didàctics de gran qualitat perfectament seleccionats i classificats per temàtiques que en facilita molt la cerca i descoberta de materials concrets. 


La combinació d’aquestes dues fonts d’elaboració de materials didàctics enriqueix i embelleix molt els ambients que preparem per acollir els infants.