Una historia és una narració que a partir de les paraules porta la imaginació de qui la rep a un món d’imatges on contextualitza les escenes que el narrador descriu. És aquesta la filosofia on assentarem els problemes matemàtics que oferirem als infants.
 
Els problemes matemàtics són històries amb un final obert que demanen al que les rep que plantegi o ofereixi una possible solució.
Els problemes matemàtics haurien d’oferir mons de fantasia amb enigmes numèrics, de lògica, de geometria, de mesura de càlcul on les habilitats matemàtiques unides a la creativitat serien les claus per oferir possibles finals a les històries plantejades.
És interessant plantejar problemes emprant escenaris, personatges i diferents elements que il·lustrin el problema… Mimarem els problemes inspirant-nos en la narració plantejada per la pedagogia Waldorf, contes il·lustrats, làmines Kamishibai, teatre d’ombres…
Oferirem als infants la possibilitat de crear i inventar les seves històries amb finals oberts… I els podem acompanyar per tal que les plasmin o comparteixin amb el grup.
És interessant que les famílies també s’atreveixin a inventar i crear històries matemàtiques igual que acompanyen als seus fills abans d’anar a dormir o una tarda casolana amb la lectura de contes.
La normalització , l’embelliment i l’estima amb que mimem els problemes matemàtics ajudarà a que els nostres infants els gaudeixin rebent-los i resolent-los així com creant-los.
L’espècie humana gaudeix buscant i trobant solucions als reptes que la vida els planteja…

A continuació us ofereixo algun exemple d’aquests problemes matemàtics inspirats des del cor…

EL PROBLEMA DEL NOM DE CADA NEN

 

EL PROBLEMA DELS OUS

Descoberta de diferents objectes amb pistes de posició i mida….

 
Adaptació dubte matemàtic tret: Els dossiers de la Maria Antònia Canals 

107 “Problemes i més problemes

Repte de descoberta del color dels cotxes de cada bosseta amb pistes de posició i velocitat

 

PROBLEMES DE SEQÜÈNCIES LÒGIQUES