De tant en tant m’arriba el missatge de Mestres d’infantil que amb cert orgull em comuniquen que han deixat d’oferir operacions als infants en l’etapa d’infantil.
Aquesta satisfacció i percepció de bon fer és deguda a la manca de significació amb que s’ofereixen les operacions i lo desvinculades que aquestes estan envers l’escriptura de frases matemàtiques.
La majoria de mestres d’infantil ofereixen materials, propostes, fitxes perquè els infants practiquin l’escriptura de les grafies dels nombres però per què un infant necessita aquestes grafies?
Si mirem el món de l’escriptura de paraules… s’acostuma a ser més coherent amb aquest procés… L’infant vol escriure una paraula i l’adult l’acompanya mostrant-li les grafies que representen cada so que constitueix la paraula o frase. Aquestes paraules l’infant les va escrivint de forma horitzontal seguint l’ordre en que les pronuncia…
Aquesta seria també una bona descripció envers l’escriptura i lectura matemàtica.
Proposo una escriptura i lectura matemàtica conscient i en direcció horitzontal… Com s’escriu sinó l’àlgebra?
2+6=8

Què diu aquesta frase? Què posa aquí?…. Aquesta és una frase matemàtica que parla de quantitats… Diu si a la quantitat dos li afegeixes la quantitat sis obtens un total de vuit objectes.

 

 

Vols escriure el què has descobert? Jo et puc ajudar… L’infant anirà traduint la seva investigació (manipulativa) en una frase matemàtic on emprarà tots els símbols que ja coneix (nombres, +, -, =) o que va coneixent vinculat a la necessitat i desig d’escriure matemàtiques.
L’infant que té el desig d’escriure (plasmar l’experiència amb símbols) ho acostuma a fer en el món de les paraules, de l’art, la música i la matemàtica molt vinculat a la quantitat i qualitat de vivències experimentades amb cadascuna d’aquestes realitats.
No ens ha de fer por ajudar a escriure i llegir matemàtiques als infants que mostrin interès per aquest procés igual que ho fem amb els altres llenguatge.
Us recomano que llegiu les meves reflexions envers l’escriptura de nombres que trobareu a l’entrada anomenada “L’escriptura dels nombres”.

Podeu oferir frases matemàtiques associades a cadenats, claus, pergamins, cartronets. Oferiu material comptable per a fer les investigacions (botons, còdols, cargolines, castanyes…) i un full de registre per anotar els seus descobriments “frases matemàtiques”.

Si és aquest el moment descrit que està transitant el nen o nena que esteu acompanyant… us faltaran fulls d’investigacions per anotar tots els seus descobriment. Els infants gaudeixen moltíssim escrivint matemàtiques… no podem privar-los d’aquesta vivència perquè els adults hem desvinculat les operacions del significat de la frase que simbolitzen.