JOC DEL GARATGE

És un joc preparat perquè hi juguin dues persones o dos grups.
 
Abans de començar, els jugadors trien amb quin nombre de places de pàrquing  volen jugar i així ho preparen emprant les plantilles (cartolines grises) que tapen les places.
 
Tenint present les següents equivalències:
 
1 cotxe ocupa 1 plaça de pàrquing
1 camió ocupa 2 places de pàrquing
2 motos ocupen 1 plaça de pàrquing
 
… es tria si es vol jugar només amb cotxes (opció més senzilla), amb camions i cotxes, amb cotxes i motos, o amb cotxes motos i camions (opció més complexa). Vosaltres trieu la dificultat!!
 
Consigna: Després de cada jugada el garatge ha de quedar ple.
 
  1. La capsa està tancada. No se’n pot veure les places.
  2. Per una de les escletxes un nen va ficant dins les targetes que vol i diu obertament la quantitat i el tipus de vehicle.
  3. L’altre ha de pensar quantes en ficarà per l’altra escletxa per complir la consigna, la qual cosa suposa recordar les que hi ha posat el company i recordar la imatge de l’interior de la capsa.  Quan ja ho ha pensat les hi fica.
  4. Immediatament es destapa el garatge i es van situant els cotxes per comprovar si s’ha complert la consigna.
 
“Apa!! A omplir el garatge sense deixar buits”
 
Aquest joc ofereix la possibilitat de realitzar càlcul mental una eina exquisida per anar pel món sense pes… lliure de eines o papers i llapis.

Material del GAMAR
  

LA CAIXA DEGALETES
 
Per a dos jugadors.
 
Abans de començar els jugadors saben perfectament que la caixa de galetes hi caben de quatre a deu  galetes.
 
Consigna: Després de cada jugada la caixa de galetes ha de quedar plena.
 
La caixa està tancada. No se’n pot veure el fons.
Un jugador fica dins la caixa les galetes que vol i diu obertament quantes. L’altre ha de pensar quantes en ficarà per complir amb la consigna, la qual cosa suposa recordar les que hi ha posat el company i recordar la imatge de l’interior de la capsa. Quan ja ho ha pensat les hi fica.
Immediatament es destapa la caixa de galetes i es situen totes les galetes per confirmar si s’ha complert la consigna.
 
Adaptació material J.P. Diennes