Cada infant tira els quatre daus on apareixen en les seves cares euros i cèntims i suma el total de diners que obté amb la totalitat dels quatre daus. Una vegada coneix l’import disponible de la tirada agafarà del centre de la taula tots els productes que podria comprar amb el seu import.

 

Una variant més complexa seria afegir la norma que pot agafar del centre de taula tots els productes que la suma dels seus preus no superi el import obtingut amb la tirada. 

 

Evidentment podem fixar el import disponible per a cada jugador fent un parell de tirades dels quatre daus o més i sumar el total d’euros i cèntims obtinguts.

Els infants que ho necessitin poden acompanyar els seus càlculs emprant les monedes de plàstic de la casa Miniland i la representació en meitats, quarts, cinquens, dècims de la moneda d’1 euro i de la moneda de 10 cèntims.

 

Recollir revistes de supermercat amb productes i els seus preus ens oferirà la possibilitat d’anar retallant productes que ells podran anar enganxant en els seus fulls de registre amb la indicació dels imports obtinguts amb els daus.