*Cal que els nens coneguin les etiquetes  afegir o sumar (+) i treure o restar (-).
Un nen és darrera la màquina, encarregat de fer les operacions que es vagin indicant (de moment, afegir (+) o treure(-)) a mesura que els altres van posant el signe i el número davant de la màquina, dient-lo en veu alta i fent entrar una petita bosseta amb la quantitat d’unitats que ells decideixen.
El maquinista n’hi afegeix o n’hi treu tantes com indiqui la màquina i treu la bosseta per l’obertura de sortida un cop ha anunciat que la operació s’ha fet,tot fent sonar la musiqueta.
Els altres nens comproven, tot obrint la bosseta i comptant les unitats, si la màquina funciona bé.
Variants del joc:
A. Els nens poden fer el càlcul mentalment i anunciar el resultat abans de comprovar-ho.
B. Es pot escriure l’operació sobre la safata: Situació d’entrada (ex:2), l’operació de la màquina (ex: + 3), situació de sortida o resultat (ex:5).
C. Es pot jugar amb un plantejament invers: El maquinista ens dirà quantes vol que en surtin i l’operació que fa la màquina, i els altres nens intentaran endevinar quantes unitats han de fer entrar per aconseguir-ho.
D. Un altre plantejament invers: Es saben les unitats que han entrat i les que han sortit. Cal endevinar quina operació ha fet la màquina transformadora.
Material del GAMAR