La vida està plena de situacions matemàtiques les quals arriben als nostres infants oferint-los situacions on podran construir coneixements matemàtics i fiançar determinades habilitats matemàtiques. 
Aquestes situacions són en la majoria dels casos incontrolables i irrepetibles un nombre il·limitat de vegades, estan sotmeses al moment present. És per aquest motiu que els materials estructurat són una bona eina didàctica ja que estan inspirats en la reproducció de situacions reals que resten immortalitzades. 
 
Un nen o una nena pot escollir el material o concepte matemàtic que vol investigar i repetir l’experiència tantes vegades com necessiti fins que satisfaci totalment les seves necessitats. Hi ha nens i nenes que jugaran durant mesos amb un mateix material o joc totalment motivats fins que percebin que hi ha hagut suficient per a ells. Hi ha nens i nenes que primer miraran el joc dels seus companys durant setmanes abans d’atrevir-se a formar part del joc. Hi ha nens i nenes que exploraran el material una vegada i ja no el buscaran més o bé mai s’hi sentiran atrets.
L’adult acostuma a oferir i presentar materials als infants tenint present el moment evolutiu de cada nen i nena. No ens hem de limitar a omplir les estanteries de materials didàctics i esperar a que els infants els agafin guiats per la seva curiositat… Si no saben que ofereixen els materials la seva curiositat es limitarà a un nombre de propostes concretes on segurament predominaran les experiències conegudes.
Molts materials han estat ideats o inspirats en base a les aportacions i estudis de  pedagogs i matemàtics que han fet un gran tasca en el món de la didàctica de les matemàtiques com ara: Piaget,  Montessori, Dienes, Mª Antònia Canals, Mauricio i Rebeca Wild, Mestres d’escola… D’altres materials, demandats per les necessitats puntuals d’un grup de nenes i de nens, neixen per resoldre situacions o necessitats específiques. 

La tria dels materials ha de ser totalment conscient per part de l’adult. Jo recomano que no es segueixi en exclusiva cap pedagogia sinó que amb criteri prenguem el Currículum i tenint en compte les competències que hem d’afavorir a desplegar per a cada etapa triem materials interessants que afavoreixin vivències motivadores que n’afavoreixin la seva adquisició.

Dins de les escoles quan s’aposta per aquest tipus d’acompanyament es van adquirint i fabricant materials didàctics de forma progressiva anant progressivament disposant de molts més recursos per oferir vivències significatives als infants.